TS-inspeksjon

Sima Software har utviklet en håndholdt PC-appliksjon for TS-inspeksjon i samarbeid med Statens Vegvesen. Applikasjonen er tilpasset eksisterende Excel-applikasjon TESS.

Sima TS er tilpasset inspeksjon av eksisterende veg, arbeidsvarsling og sykkeltraséinspeksjon.

Produktark for Sima TSFølg lenkene nedenfor for å hente gjeldende versjoner av TESS Excel-applikasjon:

TESS eksisterende veg

TESS arbeidsvarsling

TESS sykkeltraséinspeksjon